Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi UyuşmazlıklarıBaşta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer bütün vergi kanunlarının ihlalinden doğan vergi, vergi aslına bağlı para cezası, vergi ziyaı cezası, VUK.m. 359’dan mütevellit kaçakçılık cezası ve usulsüzlük cezası gibi dahili vergilendirmeden mütevellit ihtilafların uzlaşma ve dava safahatlarının yönetimi.

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38