Dış Ticaret Mevzuatı İhlaleri

Dış Ticaret Mevzuat İhlalleri

Gümrük Kanunu ile de irtibatlı bir şekilde serbest dolaşıma giriş, ihracat, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme gibi gümrük rejimlerinin yanında; ticaret politikası önlemleri gibi dış ticaret mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların takibi. Dış satıcıya karşı, dampinge karşı önlem veya gözetim gibi yerli üreticiyi olumsuz etkileyen ticaret politikası önlemlerinin yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi. Uluslararası taşıma ve satım akdinden doğan dava ve uyuşmazlıkların takibi.

 

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38