Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal Filleri

Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal Filleri5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun yanında, 1994 yılında Marakeş’te 114 devlet ile Avrupa Topluluğu arasında imzalananve kısaca TRIPS olarak adlandırılanSahte Mal Ticareti Dahil Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Sözleşmesine(Agreement on Trade-RelatedAspectson IntellectualPropertyRights) istinaden fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla halihazırda Ülkemizde 14 adet KHK yürürlükte bulunmaktadır. Ülkemiz, Fikri Mülkiyet Sözleşmesine imza koymuş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu m. 57 hükmü de ithalat ve ihracata konu eşyada fikri mülkiyet haklarının korunmasına hizmet etmektedir. Bu itibarla, marka, lisans, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret, yeni bitki çeşitleri üzerindeki haklar, entegre devrelerin topografyaları (tasarımları) üzerindeki haklar, fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların ihlali gibi iddiaların yanında; ülkeden ihraç edilmemiş olan eşyanın ithalinin paralel ithalatın konusunu oluşturmayacağı hukuki gerçeğinden de hareketle, paralel ithalat konusu uyuşmazlıklar da uzmanlık konularımız arasında yer almaktadır.

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38