Kaçakçılık Fiilleri

Kaçakçılık Fileleri

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren soruşturmalara ilişkin olarak; gerek idare veya inceleme ve teftiş aşamasında gerekse gümrük adli kolluk birimi olan Kaçakçılık İstihbarat ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile diğer adli kolluk birimleri nezdinde vekalet akdinden doğan temsil hizmetinin verilmesi. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına intikal ettirilmesi veya ceza davasının açılması halinde ise, soruşturma ve ceza yargılaması aşamasında müvekkilin temsili.

 

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38