Amme Alacağı Uyuşmazlıkları

Amme Alacağı Uyuşmazlıkları6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile buna bağlı olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin tatbikinden doğan uyuşmazlıklar.

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38